Jak to vlastně začalo? 

Před několika lety jsme se poprvé setkali na kanadské ambasádě v Praze s paní, která nám představila mezinárodní program pro studenty středních škol v Kanadě. Překvapivě měla české příjmení po svých českých předcích a proto i zvláštní vztah k České republice. Vyprávěla s nadšením o možnostech, které studenti na státních školách mají. „Státní“ v tomto smyslu znamená „kvalitnější“, jelikož kanadská vláda klade na vzdělávání velký důraz a do školství investuje nemalé prostředky.

A protože nás program opravdu zaujal …

setkali jsme se osobně se zástupci škol největší kanadské asociace CAPS-I (Canadian Association of Public Schools - International) http://www.caps-i.ca/ a navázali úzkou spolupráci. CAPS-I je nezisková organizace sdružující 100 okrsků, tzv. districts, které v dané oblasti zastupují místní veřejné školy. Všechny členské školy nabízejí vzdělávací programy pro mezinárodní studenty od základních po střední školy s diplomem.

Asociace CAPS-I garantuje

 • kvalitní vzdělávací programy na všech členských státních školách
 • vysoce kvalifikované učitele se státním osvědčením (mnozí mají magisterské nebo doktorandské vzdělání)
 • mezinárodně uznávané středoškolské diplomy
 • příležitost učit se v anglicky nebo francouzsky hovořícím prostředí
 • zdokonalení se v anglickém jazyce
 • výběr z mnoha předmětů
 • začlenění se mezi kanadské studenty
 • moderní a dobře vybavené školy a učebny
 • podporu školy i okresních koordinátorů
 • konzultace k přípravě na „maturitu“ a pokračující vzdělávání v Kanadě
 • pečující hostitelské rodiny

 

Studenti navštěvující školy CAPS-I

 • poznají zvyklosti a životní styl Kanaďanů
 • účastní se sportovních a uměleckých kroužků a kulturních akcí
 • zažijí nevšední zážitky
 • navážou nezapomenutelná přátelství

Mezinárodní program v Kanadě nás zaujal zejména proto, že neklade studentům žádné překážky či omezení. Není nutné, tak jako u jiných podobných programů, úspěšně složit test z angličtiny. Nižší znalost cizího jazyka není v žádném případě překážkou. Školy v takovém případě dotují studenta větším počtem lekcí agličtiny tak, aby se co nejrychleji mohl účastnit i výuky, kde je potřeba k porozumnění vyšší pokročilost. Do té doby si student sám volí, jaké předměty bude studovat.

Student si může vybrat místo pobytu či školu, kterou chce navštěvovat. Pokud pro něj není místo pobytu prioritou, zaměří se na to, co ho baví, jaké má zájmy a záliby. Každá škola je skvěle vybavena, liší se svým specifickým zaměřením, třeba na sport, hudbu, umění, informační technologie, enviromentální studia, chov zvířat a podobně. V takovém případě rádi doporučíme školy, které splňují  představy studenta a ten si vybere.

Lze si určit délku pobytu.

Doporučená délka pobytu je půl roku. Kratší či delší pobyty jsou možné a je to jen na studentovi.

Zde je seznam jednotlivých okrsků, členů CAPS-I.

Domluvte si s námi nezávaznou schůzku a získejte více informací: