KANADSKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM

Školy CAPS-I nabízí vzdělávání od mateřské školy (Grade 0 nebo 1) po střední školy s diplomem (Grade 12), tj. od 5 do 18 let.

V Kanadě je školní docházka povinná od šesti nebo sedmi let do 15 nebo 16 let s výjimkou Quebecu. Děti navštěvují od šesti do 12 let základní školu. Ve věku zhruba 13 let žáci přecházejí do prvního stupně střední školy, po kterém mohou vzdělání ukončit ve věku 15 let. Druhý cyklus střední školy je nepovinný. Školní rok trvá od začátku září do června.

 

Elementary Schools

5-12 let

1.-7. třída

 

Middle Schools

10-13 let

5.-8. třída

 

Junior High Schools

12-14 let

7.-9. třída

 

Senior High Schools

13-18 let

8.-12. třída

 

Střední školy většinou nabízejí výběr ze standardních předmětů ve dvou úrovních dle náročnosti. Až na pár výjimek je školní rok rozvržen do dvou semestrů, přičemž v každém semestru absolvují studenti čtyři předměty, tedy osm za celý rok. V provincii Quebec studují 8 předmětů v jednom semestru.

 

Standardní předměty:

 • anglický jazyk
 • matematika
 • společenské vědy
 • přírodní vědy
 • informační technologie
 • tělesný výchova
 • umělecké předměty

 

Jak se studenti zdokonalují, mohou si vybrat z dalších volitelných a specializovaných kurzů, např.:

 • cizí jazyk
 • dějepis
 • zeměpis
 • chemie
 • fyzika
 • biologie
 • umění, hudba, drama, tanec
 • grafický design
 • marketing, účetnictví
 • programovaní
 • práce se dřevem a kovem
 • vaření, šití a další

Nabídka kurzů se na jednotlivých školách liší.

VÝUKA

Většina škol využívá semestrální systém, který dělí rok na dvě části.

Výuka probíhá stejně jako u nás od září do konce ledna a od února do konce června.

 

Uzávěrka přihlášek

Přihlášky pro studium od září by měly být podány do konce dubna.
Přihlášky pro studium od února by měly být podány do konce září.

Délku studia si určí student sám, doporučujeme alespoň jeden semestr. Kratší i delší pobyt je možný.

Na většině škol probíhá výuka od pondělí do pátku.

Školy jsou uzavřeny během státních svátků, 2 týdny během Vánoc a Nového roku, 1 týden na konci března (jarní prázdniny).

Běžný školní den je 7 hodin včetně 1 hodiny na oběd.

Školní den je rozdělen na 4–5 lekcí v délce 60–75 minut s přestávkami mezi lekcemi. Každá lekce se vyučuje v jiné učebně. Den obvykle začíná kanadskou hymnou.

Během jednoho semestru absolvuje student 3-5 předmětů. U škol, které nemají semestrální systém, má student 8-10 předmětů, které se pak opakují ve střídajících se dnech.

Některé předměty jsou povinné a jiné volitelné. Tyto předměty si vybírá student sám s ohledem na jeho zájmy, schopnosti a budoucí kariéru. Výběr jednotlivých předmětů se u každé školy liší, o konkrétních požadavcích školy vás budeme informovat při výběru.

Každé 3 měsíce informuje škola rodiče o studijních výsledcích.

Domluvte si s námi nezávaznou schůzku a získejte více informací: