VÍZA

Pro studium v Kanadě kratší než 6 měsíců nepotřebují občané České republiky víza, je však vyžadována elektronická registrace, tzv. eTA (Electronic Travel Authorisation), povinná od 15. 3. 2016.

Registrace eTA se provádí elektronicky v průběhu plánování cesty do Kanady. Výsledek žádosti je znám během pár minut, nejpozději však do 72 hodin. Poplatek za zpracování žádosti činí $7 (cca 125 Kč). Odsouhlasená registrace eTA platí po dobu 5 let nebo do vypršení platnosti pasu, na který je vázána.

Online registrace
S vyřízením žádosti Vám rádi pomůžeme za poplatek 400 Kč.

Pokud máte v úmyslu studovat v Kanadě déle než 6 měsíců, je třeba požádat u zastupitelského úřadu Kanady o studijní povolení. Povolení lze vyřídit on-line nebo na Velvyslanectví Kanady ve Vídni. Standardní doba vyřízení je 5 týdnů. 

Embassy of Canada to Austria in Vienna
Laurenzerberg 2, A-1010 Vienna, Austria
Web: www.kanada.at
Tel.: 0043 (1) 531-38-3000
E-mail: vienn-visa@international.gc.ca

Biometrické údaje - žadatelů z evropských zemí se tato změna týká od 31. července 2018

Imigrační oddělení v Kanadě zavádí pro žadatele některých zemí nová pravidla o vstup do Kanady. Změna se dotkne turistických víz, pracovního a studijního povolení, žadatelů o trvalý pobyt, uprchlický status a žadatelů o azyl. Žádost o elektronické povolení ke vstupu do Kanady eTA zůstává beze změny.

V případě výše uvedených žádostí bude nyní nutné poskytnout své biometrické údaje - fotografii (biometrickou) a otisky prstů v nejbližším VAC centru (Visa Application Centre) – oficiální místo služeb shromažďování biometrických údajů. Pro občany České republiky je nejbližší centrum ve Vídni.

Po podání žádosti je nejdříve žadateli zaslán Biometric Instruction Letter, na základě něhož bude nutné do 30ti dnů předat biometrické údaje.

Cena
85 CAD za individuální žádost.
V případě hromadné žádosti jedné rodiny, která zažádá najednou, je cena maximálně 170 CAD.

Platnost biometrických údajů
10 let /po 10 letech se musí obnovit/

Důležité odkazy:
https://bit.ly/2rBtGqX
https://bit.ly/2JAf5I8

Studijní povolení není automaticky považováno za povolení ke vstupu do Kanady. Ke studijnímu povolení je automaticky vyřizována eTA.

K žádosti o studijní povolení Application for a Study Permit Made Outside of Canada je třeba doložit následující dokumenty:

1. Potvrzení o studiu
Vydává škola po uhrazení školného, zajistí Studymix.


2. Kopii cestovního pasu
Pas musí být platný po celou dobu pobytu a mít alespoň jednu prázdnu stranu.


3. Dvě pasové fotografie
Na fotografii musíte sedět přímo, se zavřenou pusou a neutrálním výrazem, nesmíte se mračit ani smát. Na zadní straně uveďte své jméno, příjmení a datum narození. Fotografie nesmí být starší 6 měsíců.


4. Prohlášení rodičů a odpovědné osoby, tzv. Custodian Declaration (PDF, 1 MB)
Osoby mladší 18 let cestující do Kanady bez rodičů nebo pověřeného zástupce, musí mít v Kanadě dospělého, který bude za nezletilého během jeho pobytu odpovídat. Doporučujeme vyplnit oběma rodiči. Prohlášení vyžaduje notářské ověření podpisů.


5. Doklad o finančním krytí
Je třeba doložit některé z následujících dokumentů:

  • Potvrzení o úhradě školného a ubytování.
  • Bankovní výpis z účtu, ke kterému budete mít přístup, za poslední 4 měsíce. Pokud je to účet rodičů, je třeba přiložit jejich souhlas, že s prostředky můžete nakládat.
  • Potvrzení o založení Vašeho osobního účtu v Kanadě.
  • Na osobu je nutné prokázat částku 10 000 CAD na rok nebo 833 CAD na každý měsíc. Pokud cestujete do provincie Quebec, 11 000 CAD na rok nebo 917 CAD na každý měsíc.


6. Doklad o uhrazení poplatku za vyřízení studijního povolení
Platbu lze provést převodem na účet nebo vložením peněz na účet. Poplatek je 150 CAD (105 EUR). V případě zamítnutí žádosti se poplatek nevrací.
Bank Austria - Member of UniCredit:
IBAN: AT40 1200 0506 7046 9901
SWIFT: BKAU ATWW


7. Průvodní dopis
V některých případech je výhodnější zažádat si o studijní povolení, i když ho hned nepotřebujete. Pokud se nemůžete rozhodnout pro délku studia a připouštíte, že byste si později mohli studium prodlužovat, zvažte tuto variantu. O studijní povolení je možné žádat pouze mimo území Kanady. V takovém případě je vhodné přiložit dopis, ve kterém tuto situaci popíšete.


Dokumenty ke stažení:


Užitečné odkazy:

Domluvte si s námi nezávaznou schůzku a získejte více informací: