Pembina Trails School Division

WINNIPEG

Winnipeg je hlavním městem přátelské prérijní provincie Manitoba ležící na jihu Kanady. V Manitobě najdete více než 110 tisíc jezer, kde je možné rybařit, plavat nebo provozovat vodní sporty, čehož také každoročně využívají tisíce lidí z celého světa. Winnipeg, multikulturní město obklopené krásnou přírodou ležící na jihu provincie, má něco přes milión obyvatel. V roce 2010 bylo zvoleno kulturním městem Kanady. Oblast zvaná Pembina se nachází v jihozápadní části města Winnipeg. V Pembině sídlí místní univerzita, která je jednou z největších a nejstarších v Kanadě. Pembina tvoří poměrně velkou část města a stále se rozrůstá. Najdete zde nové bytové výstavby, stejně jako veškerou občanskou vybavenost. Poměrně rychle se z této části města stává vyhledávaná nákupní zóna, kde mimo jiné najdete i oblíbený obchod IKEA.

ŠKOLY V PEMBINĚ

Střední školy v Pembině nabízí celoroční, semestrální i krátkodobé studijní programy. Zahraniční studenti si mohou vybrat z široké nabídky předmětů různého zaměření. Povinně studují angličtinu a dějepis, mezi volitelné patří umění, věda, společenské vědy, matematika, výpočetní technika, tělesná výchova, obchod a s ním spojené předměty, cizí jazyky (francouzština, španělština, japonština), umělecké předměty (tanec, divadlo, hudba, filmová produkce) nebo technické předměty. Oblast Pembina má k dispozici celkem 4 střední školy, některé se specializují na výuku předmětů ve francouzštině, jiné mají programy pro nadané studenty. Na škole Shaftesbury je výborná hokejová akademie, škola Vincent Massey Collegiate nabízí spíše programy umělecky zaměřené. Škola Fort Richmond vyniká technickou vybaveností, každá třída má počítačové pracoviště, proto také nabízí mnoho počítačově zaměřených kurzů, včetně digitálního designu nebo tvorby webu. A škola Oak Park je domovem slavné fotbalové školní ligy Oak Park Raiders. Zahraniční studenti mohou zakončit střední školu maturitní zkouškou uznávanou v Kanadě i po celém světě. Pokud se studenti rozhodnou zůstat v Manitobě a pokračovat ve studiu na místní vysoké škole, se kterou střední školy úzce spolupracují, bude pro ně celý přijímací proces snazší.

Specializace: hokej

Více informací o školách

UBYTOVÁNÍ

Ubytování pro zahraniční studenty je zajišťováno v hostitelských rodinách, které jsou pečlivě vybírány a většina z nich má dlouholeté zkušenosti, protože se mezinárodního programu účastní již od samého začátku, tedy již od roku 1995. Školy v Pembině mají své vlastní koordinátory, kteří provádí dohled nad hostitelskými rodinami a jsou v neustálém kontaktu s rodinou, studentem, agenturou i školou. Koordinátoři hledají pro studenty rodiny na základě jejich žádosti a požadavkům, kterým se snaží vyhovět. Zohledněny jsou i zájmy studenta. Koordinátoři se mu snaží najít rodinu s podobnými zájmy. Rodina považuje zahraničního studenta za člena své rodiny a zapojuje ho do veškerých svých aktivit. Výhodou života v hostitelské rodině je bezesporu poznání místní kultury a zvyklostí. Kanada je postavena na přistěhovalectví, což se odráží i v rozmanité kultuře. Samozřejmostí je, že hostitelské rodiny komunikují v angličtině.

AKTIVITY

Pembina Trails School Division má rovněž koordinátora, který pro zahraniční studenty připravuje mimoškolní aktivity. Během zahraničního studijního pobytu je pro studenty velice důležité, jak tráví čas mimo vyučování. Výhodou je účastnit se sportovních aktivit a kroužků, kde je snazší seznámit se s ostatními studenty a najít si kamarády. Koordinátoři připravují řadu rozmanitých aktivit během celého roku, které reflektují možnosti v Kanadě a využívají možností v oblasti Winnipegu. Zvláštní důraz je kladen na zimní aktivity, které bývají pro většinu studentů neobvyklým zážitkem. Všechny střední školy mají široké spektrum mimoškolních činností, kterých se mohou účastnit i zahraniční studenti. Na webových stránkách je rozpis konkrétních aktivit jednotlivých škol. Mezi oblíbené patří účast ve sportovních týmech, orchestr, divadlo, tanec nebo různé společenské kluby.

Přejí na stránku školy

Facebook fotogalerie

Video:

Studium v Pembina Trail School Division
Domluvte si s námi nezávaznou schůzku a získejte více informací: